Za volontiranje izvan granica RH se možeš informirati i prijaviti preko raznih udruga za mlade (kao što je Impress), preko naše stranice volontiraj.hr, regionalnih i lokalnih volonterskih centara, društvenih mreža te putem online portala kao što su European Youth Portal i European Solidarity Corps, a uvijek se možeš obratiti i Agenciji za mobilnost i programe EU, a za Erasmus + projekte se možeš prijaviti već i za vrijeme redovnog školovanja u svojoj obrazovnoj instituciji.