je osoba nadležna za provedbu aktivnosti u sklopu kojih se odvija volontiranje. Koordinator komunicira sa zajednicom, građanima i potencijalnim volonterima te pruža potporu i volonterima i mentorima. Često kvaliteta volonterskog programa ovisi o koordinatorima.