je osoba koja je predana zadatku pružanja potpore volonteru i koja je odgovorna za volontera i njegovu dobrobit.