je zalaganje i doprinos pojedinca, odnosno uzajamna potpora članova neke zajednice. Ona označava našu spremnost da pomognemo članovima vlastite ili neke druge zajednice i našu težnju za dobrom drugoga.

Volonterstvo i solidarnost su najčešće usmjereni na ranjive članove društva – stare, bolesne, pogođene elementarnim nepogodama, siromašne, obespravljene… – bilo u vlastitoj ili u drugim zemljama.