sklapaju volonter i organizator volontiranja u svrhu reguliranja međusobnih prava i obveza. Sklapa se na početku volonterskog angažmana, a moguće ga je sklopiti u usmenom i pismenom obliku.