služi kao izvještaj o volonterskom angažmanu na dnevnoj bazi te za praćenje volonterskih sati i na temelju njega se izdaje potvrda o volonterskim satima i stečenim