je dobrovoljni angažman pojedinca, koji se zasniva na dobroj volji, aktivizmu i solidarnosti. Volontirati se može u različitim područjima koje ne moraju biti vezane uz vlastitu struku. Volontiranje doprinosi volonteru/ki u vidu osobnog rasta, razvoja socijalnih vještina te aktivnog društvenog sudjelovanja i osjećaja korisnosti.