Ivana Zajca 3, Bjelovar, / 091/9152621 i 099/3909516 / UDRUGA IMPRESS

Mali pojmovnik volontiranja

Mali pojmovnik volontiranja2021-12-14T21:54:52+01:00

Mali pojmovnik o volontiranju

VOLONTERSKI OBRAZAC2021-12-14T15:04:58+01:00

služi kao izvještaj o volonterskom angažmanu na dnevnoj bazi te za praćenje volonterskih sati i na temelju njega se izdaje potvrda o volonterskim satima i stečenim

UGOVOR O VOLONTIRANJU2021-12-14T15:04:09+01:00

sklapaju volonter i organizator volontiranja u svrhu reguliranja međusobnih prava i obveza. Sklapa se na početku volonterskog angažmana, a moguće ga je sklopiti u usmenom i pismenom obliku.

KOORDINATOR VOLONTERA2021-12-14T15:03:21+01:00

je osoba nadležna za provedbu aktivnosti u sklopu kojih se odvija volontiranje. Koordinator komunicira sa zajednicom, građanima i potencijalnim volonterima te pruža potporu i volonterima i mentorima. Često kvaliteta volonterskog programa ovisi o koordinatorima.

MENTOR2021-12-14T15:02:34+01:00

je osoba koja je predana zadatku pružanja potpore volonteru i koja je odgovorna za volontera i njegovu dobrobit.

VOLONTER2021-12-14T15:02:00+01:00

je osoba koji dobrovoljno ulaže svoje vrijeme, trud, znanje i vještine u pružanje usluga za dobrobit druge osobe i društva u cjelini, bez potraživanja materijalne i financijske dobiti.

SOLIDARNOST2021-12-14T15:01:12+01:00

je zalaganje i doprinos pojedinca, odnosno uzajamna potpora članova neke zajednice. Ona označava našu spremnost da pomognemo članovima vlastite ili neke druge zajednice i našu težnju za dobrom drugoga.

Volonterstvo i solidarnost su najčešće usmjereni na ranjive članove društva – stare, bolesne, pogođene elementarnim nepogodama, siromašne, obespravljene… – bilo u vlastitoj ili u drugim zemljama.

VOLONTIRANJE2021-12-14T14:59:49+01:00

je dobrovoljni angažman pojedinca, koji se zasniva na dobroj volji, aktivizmu i solidarnosti. Volontirati se može u različitim područjima koje ne moraju biti vezane uz vlastitu struku. Volontiranje doprinosi volonteru/ki u vidu osobnog rasta, razvoja socijalnih vještina te aktivnog društvenog sudjelovanja i osjećaja korisnosti.

Zanima te više?!
Go to Top