Ivana Zajca 3, Bjelovar, / 091/9152621 i 099/3909516 / UDRUGA IMPRESS

Volonterski centar Mogućnosti

Volonterski centar Mogućnosti2021-12-14T21:56:30+01:00

Strukturiranje volonterskih aktivnosti

Udruga Impress je u okviru „ Poziva za prijavu dvogodišnjeg programa usmjerenog promoviranju i razvoju volonterstva na području Republike Hrvatske u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2021. i 2022. godinu“ u studenom 2020. godine potpisala ugovor o provedbi projekta “Volonterski centar Mogućnosti“ napisan na temelju sveobuhvatnog istraživanja „Percepcija životnog konteksta i navika mladih s područja Bjelovarsko-bilogorske županije (Tarabić, Herceg, Šopar, 2017.) provedenog s Bjelovarsko – bilogorskom županijom. Prema provedenom istraživanju u travnju 2017. godine se iskazalo kao mladi najmanje vremena provode u volontiranju, odnosno gotovo ne provode, a najviše vremena provode u društvu i na društvenim mrežama. Čak 76% mladih dnevno uopće ne provodi vrijeme u volontiranju što ukazuje na nužnost ponude sadržaja vezanih za volontiranje, ali i povećanje svijesti o volonterstvu i njegovim prednostima. Dostupnost i rasprostranjenost udruga koje nude mogućnosti volontiranja u mjestu stanovanja ili okolici su nedovoljno dostupni te je siromašan izbor mogućnosti za volontiranjem. Također, pokazalo se kako mladi nisu svjesni društvenog značaja volontiranja, osobnih dobiti koje ono donosi te je izrazito malo mladih informirano o EVS-u i YouthPass-u. Kao odgovor na ovaj problem nastala je ideja o pokretanju lokalnog Volonterskog centra Mogućnosti kako bi se mladi mogli informirati o volonterstvu i volonterskim mogućnostima u svojoj okolini te se informirati o svim dobrobitima i koristima volontiranja, kako za njih same, tako i za zajednicu u kojoj žive. S obzirom na prilično nizak socioekonomski status građana u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji svaki volonterski angažman – kao izvor društvene energije za pomoć skupinama u potrebi – omogućava povećanje kvalitete života svih građana u zajednici. Organizirane aktivnosti pomoći u zajednici gdje nema dovoljnog priljeva novca pomažu pri lakšem stjecanju vještina i znanja, osnaživanju mladih za aktivnu građansku ulogu, razvoju samopoštovanja važnog za zdravi razvoj svakog pojedinca, koji pridonose boljoj konkurentnost na tržištu rada kroz sistematiziranje volonterstva i izdavanje Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje. S obzirom na podatke dobivene u istraživanju (Tarabić, Herceg, Šopar, 2017.) preporuka je organizacija dodatnog neformalnog obrazovanja u obliku predavanja, različitih radionica (online i offline) i struče prakse. Na taj način bi se izravno podigle stručne kompetencije mladih čineći ih konkurentnijima na tržištu rada, posredno ih osposobljavajući za poduzetništvo i samostalnu aktivaciju – što se može postići sustavnim volontiranjem. Promjene izazvane pandemijom COVID-19, kao i globalna ekonomska kretanja, mlade sa smanjenim mogućnostima za sudjelovanje u društveno-političkom životu suočavaju s rizikom od socijalne isključenosti te marginalizacije. Zapošljavanje predstavlja jedan od najvažniji načina za uključivanje u aktivan društveni život, a volontiranje je način za stjecanje znanja i vještina koje mogu biti korisne i za tržište rada te doprinosi osobnoj afirmaciji i općem dobru.

Kroz istraživanje se također saznalo kako mladi ne znaju što je točno volonterstvo, gdje i kako se priključiti u volontiranje te kakve koristi može imati volonter osobno od volontiranja ili zajednica. Mladi su kao problem prepoznali i istaknuli nezainteresiranost, nedostatak motivacije, manjak i loše iskorišteno slobodno vrijeme, stalno sjedenje u zatvorenom, nedovoljno mjesta bez alkohola, ogovaranja i nedostatak posla. Kao rješenje na ove probleme, mladi su naveli veće poticaje na fizičke aktivnosti i uvođenje različitih aktivnosti i mogućnosti volontiranja koje ih zanimaju, a odmiču od virtualnog svijeta u kojem provode većinu vremena. Do prepoznavanja ove potrebe je došlo na više načina – kroz radionice na Međunarodnom tjednu mladih, kroz Međunarodni dan srednjoškolaca (u kojem je sudjelovalo preko 300 mladih), okrugle stolove provedene u svih 5 gradova Bjelovarsko-bilogorske županije – Čazma, Bjelovar, Daruvar, Grubišno Polje i Garešnica – na kojima se pokazalo da i kada mladi i građani volontiraju, volontiranje nije strukturirano a posljedicom toga nije ni prepoznato. Na nužnost edukacije organizatora volontiranja i sistematizaciju volontiranja ukazuje činjenica da postoji averzija prema aktivnostima kroz koje odgojno-obrazovne institucije usmjeravaju mlade volontere mimo njihove interne motivacije zbog potražnje od strane lokalne samouprave što se na kraju pokaže kao zamjena za plaćeni posao. Također, potrebno je ‘razbiti’ predrasudu kako volontiranje i strukturirane aktivnosti u slobodno vrijeme mogu ‘pogoršati’ ocjene u školi te da volonterstvo u konfliktu s posvećenosti formalnom obrazovanju. Kroz Volonterski centar Mogućnosti se radi na strukturiranju volonterskih aktivnosti primjerene dobi volontera, tjelesnom i intelektualnom stupnju razvoja i vještinama koje ne predstavljaju rizik za zdravlje, razvoj i uspjeh u izvršavanju svakodnevnih obveza. Volonterstvo, kao jedno od ključnih vrijednosti na kojima počiva djelovanje organizacija civilnog društva, nije u dovoljnoj mjeri prepoznato i vidljivo u radu lokalnih organizacija civilnog društva, pogotovo na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Jedan od najvećih izazova organizacija civilnog društva je nedovoljna upoznatost sa Zakonom o volonterstvu (58/07, 22/13, 84/21), nedostatku sustavnih financijskih potpora za razvoj volonterskih programa i još uvijek slabo razvijenoj suradnji s lokalnim i regionalnim vlastima u poticanju većeg broja građana da se uključe u volonterski rad. Na ovaj način građani će postati svjesniji sebe i svoje okoline, svojih potreba i mogućnosti, kao i potreba i mogućnosti zajednice koja ih okružuje te se aktivnije uključiti u predlaganje i kreiranje pozitivnih promjena i rješenja

Često postavljana pitanja

Popis volonterskih centara u Hrvatskoj2021-12-14T20:45:10+01:00

Volonterski centar Zagreb

Udruga „MI“ – Split – Volonterski centar Split

Udruga za razvoj civilnog društva SMART – Volonterski centar Rijeka

DKolektiv – Volonterski Centar Osijek

Udruga CARPE DIEM – Lokalni volonterski centar VolonterKA, Karlovac

Udruga za mlade Alfa Albona – Lokalni volonterski centar Labin

LAG Vallis Collapis – Volonterski centar Kupa, Ozalj

Volonterski centar Istra, Pula

Društvo „Naša djeca“ grada Gospića – Lokalni volonterski centar Gospić

Volonterski centar Vukovarsko-srijemske županije, Županja

Mirovna grupa Oaza – „Oazin“ volonterski centar, Beli Manastir

12.Volonterski centar Slavonski Brod

PRONI Centar za socijalno podučavanje – Volonterski centar Vukovar

Inkluzivna kuća Zvono- Lokalni volonterski centar Zvono, Belišće

Udruga Oppidum – Volonterski centar Požega

Informativno pravni centar

Županijski volonterski centar KrEdA

Agencija lokalne demokracije Sisak, Volonterski centar Sisak

Udruga IKS – Volonterski centar Petrinja

Centar za mlade Križevci – Volonterski centar „Link“, Križevci

Centar za mlade Zaprešić – Volonterski centar Zaprešić

Udruga mladih Fenkis – Volonterski centar „Orkas“, Oroslavje

Zaklada Sandra Stojić, Kutina

ACT grupa – Volonterski ured Međimurja, Čakovec

Mreža udruga Zagor – Volonterski centar VolontirAJMO, Zabok

Udruga Srce Zelina – Lokalni volonterski centar Srce, Sv. Ivan Zelina

Humanitarna udruga “Fra Mladen Hrkač”

Udruga za civilno društvo i kvalitetu življenja Srma – Lokalni volonterski centar Sinj

Udruga socijalnih radnika Zadar – Volonterski centar Zadar

Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai – Volonterski centar Dubrovnik

Udruga Dobra – Volonterski centar Dobra, Metković

Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ – Volonterski centar „Pozitiva“, Šibenik

Centar za održivi razvoj Imotski – Lokalni volonterski centar Imotski

34.Savjetovalište Lanterna – Lokalni volonterski centar Lanterna, Makarska

Udruga ZvoniMir- Lokalni volonterski centar „Iskra“, Knin

Udruga Prizma – Volonterski centar Gračac

Korisne poveznice2021-12-14T20:43:48+01:00
Koji troškovi su pokriveni?2021-12-14T20:43:21+01:00

Prema zakonu o volonterstvu, ne postoji uvjet isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje. Unatoč tome, Zakonom o volonterstvu je dopušteno (ukoliko je organizator volontiranja u mogućnosti) je dopušteno pokrivanje određenih troškova volonteru uvidu prijevoza, hrane, smještaja i sl.

Koliko nacionalno volontiranje traje?2021-12-14T20:42:43+01:00

Možeš povremeno sudjelovati u volonterskim akcijama i aktivnostima koje su ti zanimljive i odgovaraju tvojim znanjima i vještinama kod jednog ili više različitih organizatora volontiranja. Također, možeš se uključiti u svakodnevni rad i djelovanje organizatora volontiranja, predlagati volonterske akcije, biti proaktivan/na, doprinositi ne samo zajednici već i ostvarenju ciljeva organizatora volontiranja te na taj način postati aktivan u kreiranju pozitivnih promjena.

Kako se mogu prijaviti za nacionalni volontiranje?2021-12-14T20:42:02+01:00

Za volontiranje u svom vlastitom mjestu ili okolici se možeš informirati i prijaviti preko lokalnih udruga za mlade (kao što je Udruga Impress), putem naše volontiraj.hr stranice, lokalnih volonterskih centara te putem društvenih mreža.

Važne poveznice2021-12-14T20:29:27+01:00
Koji troškovi su pokriveni?2021-12-14T20:28:44+01:00

Za kratkoročne projekte volonteri imaju plaćen smještaj, hranu i put, dok na projektima dugoročnog volontiranja uz navedene troškove volonter dobiva džeparac i troškove za hranu.

Koliko međunarodno volontiranje traje?2021-12-14T20:28:03+01:00

Međunarodno volontiranje može biti dugoročno i kratkoročno. Kratkoročno volontiranje traje maksimalno 10 dana i većinom se manifestira kao razmjena mladih i trening, dok dugoročno volontiranje može trajati i do 12 mjeseci. Također, volontirati se može u timu ili pojedinačno.

Kako se mogu prijaviti za međunarodno volontiranje?2021-12-14T20:27:27+01:00

Za volontiranje izvan granica RH se možeš informirati i prijaviti preko raznih udruga za mlade (kao što je Impress), preko naše stranice volontiraj.hr, regionalnih i lokalnih volonterskih centara, društvenih mreža te putem online portala kao što su European Youth Portal i European Solidarity Corps, a uvijek se možeš obratiti i Agenciji za mobilnost i programe EU, a za Erasmus + projekte se možeš prijaviti već i za vrijeme redovnog školovanja u svojoj obrazovnoj instituciji.

VOLONTERSKI OBRAZAC2021-12-14T15:04:58+01:00

služi kao izvještaj o volonterskom angažmanu na dnevnoj bazi te za praćenje volonterskih sati i na temelju njega se izdaje potvrda o volonterskim satima i stečenim

UGOVOR O VOLONTIRANJU2021-12-14T15:04:09+01:00

sklapaju volonter i organizator volontiranja u svrhu reguliranja međusobnih prava i obveza. Sklapa se na početku volonterskog angažmana, a moguće ga je sklopiti u usmenom i pismenom obliku.

KOORDINATOR VOLONTERA2021-12-14T15:03:21+01:00

je osoba nadležna za provedbu aktivnosti u sklopu kojih se odvija volontiranje. Koordinator komunicira sa zajednicom, građanima i potencijalnim volonterima te pruža potporu i volonterima i mentorima. Često kvaliteta volonterskog programa ovisi o koordinatorima.

MENTOR2021-12-14T15:02:34+01:00

je osoba koja je predana zadatku pružanja potpore volonteru i koja je odgovorna za volontera i njegovu dobrobit.

VOLONTER2021-12-14T15:02:00+01:00

je osoba koji dobrovoljno ulaže svoje vrijeme, trud, znanje i vještine u pružanje usluga za dobrobit druge osobe i društva u cjelini, bez potraživanja materijalne i financijske dobiti.

SOLIDARNOST2021-12-14T15:01:12+01:00

je zalaganje i doprinos pojedinca, odnosno uzajamna potpora članova neke zajednice. Ona označava našu spremnost da pomognemo članovima vlastite ili neke druge zajednice i našu težnju za dobrom drugoga.

Volonterstvo i solidarnost su najčešće usmjereni na ranjive članove društva – stare, bolesne, pogođene elementarnim nepogodama, siromašne, obespravljene… – bilo u vlastitoj ili u drugim zemljama.

VOLONTIRANJE2021-12-14T14:59:49+01:00

je dobrovoljni angažman pojedinca, koji se zasniva na dobroj volji, aktivizmu i solidarnosti. Volontirati se može u različitim područjima koje ne moraju biti vezane uz vlastitu struku. Volontiranje doprinosi volonteru/ki u vidu osobnog rasta, razvoja socijalnih vještina te aktivnog društvenog sudjelovanja i osjećaja korisnosti.

Zanima te više?!

Kontaktiraj nas!
icon-1@2x

Prati naše aktivnosti

Prijavi se i pridruži nam se u volonterskim akcijama – steknimo zajedno nova iskustva

PRIDRUŽI NAM SE!
Go to Top